Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 05:47
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

14η συνεδρίαση ΟΕ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Άγιος Στέφανος ..25/05/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθ. Πρωτοκόλλου: .14473... ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(14η)2012.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκερης Εμμανουήλ e-mail: seraskeris@dionysos.gr Τηλ.: 2132030629. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..14η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την ..29 η Μαίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη... και ώρα ..13:30.. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2012, για δημοσιεύσεις στην εφημερίδα «ΜΕΛΛΟΝ» ποσού 885,60 €». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Έτους 2012» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Διάθεση πιστώσεων για επιχορηγήσεις των Ν.Π Δ.Δ του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Προμήθεια Παραβόλου ΚΤΕΟ 2012 για τα Δύο (2) Λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας του πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (λάμπες, καλώδια, φωτιστικά, κ.λ.π.) του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «προμήθειας βυτίου (δεξαμενής) μεταφοράς νερού του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο«Έγκριση α) δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 καθώς και β) την σχετική έγκριση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας «αυτοκινούμενου οχήματος παραγωγής ασφάλτου για την επιδιόρθωση λακκουβών οδών του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή του τέλους απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης άδειας πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργου και το ετήσιο τέλος χρήσης του μηχανήματος έργου FAI - KOMATSU του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια καρτών κινητής τηλεφωνίας για τον εξοπλισμό αυτοματισμών δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κράνους». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο«Α. Μερική ακύρωση της υπ’αριθμ. 172/12 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Διονύσου Β. Κατάρτιση των επικαιροποιημένων όρων δημοπρασίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 16.557,71€ για έτος 2012 για την εργασία: «Παροχή Υπηρ.Συμβούλου για την σύνταξη Τεχνο-οικονομικής πραγμ. για επιδεικτικά Τεχνικά Εργα, αξιοπ. Ενεργ.σε σχολεία του Δ.Διονύσου»». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «απεντόμωσης – μυοκτονίας σε χώρους γραφείων και εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου».» Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «συντήρησης κλιματιστικών στα κτίρια του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1, Νο2, Νο3 και Νο4 πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων του Δήμου Διονύσου». Ανάθεση προμήθειας» Εισήγηση Σχετικό Σχετικό Σχετικό Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων και σκευών»». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό Απόφαση ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.800,00€ για την εργασία: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»» Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση: α) Τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 29/12 μελέτης «Καθαρισμός περιαστικών δασών και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία» και β) όρων διακήρυξης» Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τέως Αντινομάρχης Αν. Αττικής

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο