Γρήγορη Περιήγηση

24-04-24 - 05:42
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

14η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος: .. 24/05/2012.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..14144.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..14η/2012.. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθ. Πρωτ. 14473/11-04-2012 Υπουργική Απόφαση , σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..28η.. του μηνός ..Μαΐου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους». Εισήγηση Πρακτικό συνάντησης Υπουργική απόφαση Πρακτικό Διακομματικής Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο