Γρήγορη Περιήγηση

17-04-24 - 05:28
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

13η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639. Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος .. 10/05/2012.. Αριθ. Πρωτ: ..12470... ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..13η/2012.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων(όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..14η.. του μηνός ..Μαΐου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην«ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων του Δήμου μας που ασχολήθηκαν με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2011». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της Δ. Κ. Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Διατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι». Εισήγηση Αποσύρθηκε ΘΕΜΑ 5ο: «Α. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής «Πάτημα και Λόφου Ανθέων στην Δ.Κ Άνοιξης». Β. « Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Έρευνα επιπτώσεων από τη μελλοντική λειτουργία των διοδίων στους κόμβους της ΠΑΘΕ στη ΒΑ Αττική. Η περίπτωση του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy-Europe II Programme 2007-2013». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500 ευρώ για τα βραβεία του διαγωνισμού για το Λογότυπο του Δήμου Διονύσου». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Αντιπυρικού Σχεδιασμού έτους 2012 ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Αναγκαιότητα ενοικίασης κτιρίου για τη μεταστέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου και του ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου-Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Αναγκαιότητα μεταστέγασης αμαξοστασίου και δημιουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Διονύσου- Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης». Εισήγηση Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Γραφείο Δημάρχου 2.Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3.Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4.Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο