Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
05-12-23 - 00:24
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

12η συνεδρίαση ΟΕ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/06/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..13/05/2011.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..12207.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Συνεδρίασης: ..(12)2011.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Σερασκέρης Εμμανουήλ Τηλ.:..213.2030600, 2132030629.. Προς: 1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος 7 .Ζαμάνης Διονύσιος. 8. Μπιτάκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..12η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, την .. 18η Μαΐου 2011.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..14:30., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: «Διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00€ για τη μελέτη: «Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: ‘Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 38496,95€ για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 59041,00€ για το έργο: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14050,78€ για το έργο: ‘Μελέτη επικαιροποίησης προϋπολογισμού μελέτης και σύνταξης τευχών δημοπράτησης δικτύου ακαθάρτων ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 110248,19€ για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες » Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73800,00€ για το έργο: «Πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμού » Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 410156,40€ για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου » Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 227.924,56€ για τη μελέτη: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη (Α’ και Β’ στάδιο) – Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.018.664,17€ (πλέον ΦΠΑ)». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300.000,00€ για το έργο: «Πράσινη παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.139.442,50€ για το έργο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 9.980,00€ για το έργο: «Άμεσες επεμβάσεις για την επέκταση του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στην οδό Αγ. Αθανασίου» Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 14ο: «α) Εκδίκαση της από 11/02/2011 (αρ. πρωτ. Δήμου 3188/14-02-2011) ένστασης του ΕΔΕ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €. β) Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του παραπάνω έργου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 15ο: « Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου – Ροδοδάφνης». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 16ο: «Τροποποίηση της από 2/6/08 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ (μισθωτή) και των κληρονόμων Γεωργίου Κουλουψούζη για το επι της οδού Σωκράτους 1 στον Αγιο Στέφανο μίσθιο ακίνητο που χρησιμοποιείτο για στέγαση του Κτηματολογίου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 17 ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2011». Απόφαση ΘΕΜΑ 18ο: «Ανάκληση των υπ’αριθμ. 83/2010 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Διονύσου και της υπ’αριθ.07/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Διονύσου και εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 19ο: «Ανάθεση-Χορήγηση εντολής & ορισμός δικηγόρου – εξωτερικού συνεργάτη προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου για την άσκηση/κατάθεση & συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά αρνητικής απόφασης της Πολεοδομικής Υπηρεσίας σε τακτοποίηση χώρων με τις διατάξεις του ν.3843/2010. Απόφαση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Πέππας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο