Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 22:00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

12η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/09/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 26-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 284 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρ�� 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ.κ. 1)Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη 2)Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη) 3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ 4) Νικόλαο Αντάπαση Κοινοποίηση: 1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη 2) Πίνακα Ανακοινώσεων H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 31 Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο: Αίτημα για ασφαλτόστρωση υπολοίπου οδού Γούναρη (και υδραυλική μελέτη) Απόφαση Θέμα 2ο: Αίτημα για κατασκευή υπολοίπου οδού Δημοκρατίας 111-113. Απόφαση Θέμα 3ο: Ολοκλήρωση κατασκευής Σολωμού από την οδό Καρκαβίτσα μέχρι την ανώνυμη οδό Απόφαση Θέμα 4ο: Ολοκλήρωση κατασκευής των οδών Μετεώρων και Μαγνησίας. Απόφαση Θέμα 5ο: Πρόταση για αλλαγή δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας στις οδούς Πεζοναυτών. Απόφαση Θέμα 6ο: Υδροδότηση δευτέρου ορόφου οικίας στην οδό Μαγνησίας 101 και σε συγκρότημα κατοικιών στην οδό Αρμονίας 24, Απόφαση Θέμα 7ο: Αίτημα για την οδική ασφάλεια της οδού Καποδιστρίου Απόφαση Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου Ιωάννα Κακούρη

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο