Γρήγορη Περιήγηση

25-05-24 - 13:31
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

11η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639, 2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος .. 26/04/2012.. Αριθ. Πρωτ: ..10936... ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2012.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθρ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..30η.. του μηνός ..Απριλίου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..16:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1o Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:«Καταγγελία αντιδημοκρατικών μεθόδων και καταδίκης επιθέσεω�� ενάντια στα εκλογικά περίπτερα πολιτικών κομμάτων που είχαν στηθεί στο κέντρο του Αγίου Στεφάνου». Απόφαση ΘΕΜΑ 2o Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:«Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ. 78/2012 Α.Δ.Σ. περί λήψης απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου, ως συμπράττων φορέας, στο πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» Απόφαση ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την σίτιση των μελών των εφορευτικών επιτροπών στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: « Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Σ. στην Γ. Σ. του Ε. Ο. Ε. Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2012». Εισήγηση Σχετικό Σχετικό1 Σχετικό1a Σχετικό2 Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: « Μετονομασία οδών της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου ». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παράταση πρoθεσμίας εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας». Εισήγηση ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ» της Δ. Κ. Ροδόπολης». Εισήγηση Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο: « Διαβίβαση της αριθ. 12/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθμ. 145/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». Εισήγηση Σχετικό Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Γραφείο Δημάρχου 2.Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3.Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4.Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο