Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 06:58
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

10η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2011 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01 Άγιος Στέφανος ..14/11/2011.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: …35282 ... Αριθμός Συνεδρίασης: (10) Τηλ.:2132140.110 Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη Προς:Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..10η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..18-11-2011.. ημέρα . Παρασκευή. .. και ώρα .. 18:30 ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ 1Ο: Έκδοση βεβαίωσης πράξης του άρθρου 11 του Ν.2882/2001 για την περιοχή κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ Διονύσου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Απόφαση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παππάς Νικόλαος Κοινοποίηση : 1.Δήμαρχος 2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής 3.Επικεφαλείς συνδυασμών

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο