Γρήγορη Περιήγηση

21-07-24 - 14:07
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

10η συνεδρίαση ΔΣ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..10556.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 Fax: 2132030630 e-mail: kyriakouli@dionysos.gr Άγιος Στέφανος: ..23/04/2012.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..10η/2012.. ΠΡΟΣ: 1.Δήμαρχο. 2.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ο πίνακας αποδεκτών). 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως ο πίνακας αποδεκτών). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στη Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..23η.. του μηνός ..Απριλίου 2012.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έκτακτα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους». Εισήγηση Απόφαση «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 14473/11-04-2012 Υπουργική Απόφαση». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Γραφείο Δημάρχου 2.Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 3.Γραφείο Πληροφορικής με την Υποχρέωση ανάρτησης στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 4.Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο