Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 14:21
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

10η συνεδρίαση ΔΣ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..24/03/2011.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ..7505. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..10η/2011.. Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία. Τηλ.:2132030639,2132030617 ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο. 2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) την ..28η.. του μηνός ..Μαρτίου 2011.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Απόφαση για το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αγώνα για τους Συμβασιούχους του Δήμου» Απόφαση για το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος για τη Λιβύη» ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση απολογισμού οε 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση απολογισμού οε 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΟΣΙΑΣ». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση απολογισμού οε 2010 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού και 2ου Ν/γείου Διονύσου» Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Προσθήκη αίθουσας και βοηθητικών χώρων στο Ν/Γ Δροσιάς» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Αθηνών του Δήμου Δροσιάς» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π. Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου « Τοποθέτηση Ιστών φωτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου Κατασκευή οδών Κοινότητας Κρυονερίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Κοινότητας Ροδόπολης» . Σχέδιο εισήγησης Απόφαση ΘΕΜΑ 9ο : «Τροποποίηση της αριθ. 31/2011 απόφασης του Δ.Σ «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου». Σχέδιο εισήγησης Απόφαση Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο