Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 06:42
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/02/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (1)2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01 Τηλ.:2132140.110 Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη Άγιος Στέφανος ..26/01/2012.. Αριθ. Πρωτοκόλλου: … 2215 ... Προς:Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..1η/2012.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την .30-1-2012.. ημέρα .. Δευτέρα. .. και ώρα .. 18:00 ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Απόψεις Παρατηρήσεις και Επισημάνσεις που έγιναν από τους Δημάρχους στο Γκάζι προς την Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας Απόφαση Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παππάς Νικόλαος Κοινοποίηση : 1. Δήμαρχος 2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής 3.Επικεφαλείς συνδυασμών

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο