Γρήγορη Περιήγηση

21-02-24 - 07:01
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Φεβρουάριος 2006: Τεχνικό πρόγραμμα Κοινότητας Διονύσου 2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/02/2009

Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1. Αντικατάσταση καταθλιπτικού - τροφοδοτικού αγωγού

300.000 ευρώ

2. Συντήρηση - αντικατάσταση αγωγών δικτύων ύδρευσης

20.000 ευρώ

3. Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση στη θέση Τρία Πεύκα

50.000 ευρώ

4. Συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης πλην αγωγών (αντλιοστάσια, χλωριωτές, κ.λπ.)

40.000 ευρώ

5. Μελέτη τευχών δημοπράτησης δικτύου αποχέτευσης

20.000 ευρώ

6. Μελέτη δικτύου συνοικισμού Ραπεντώσας

20.000 ευρώ

7. Κατασκευή αγωγών συνοικισμού Αναγέννησης

2.000.000 ευρώ

Β. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1. Συντήρηση οδικού δικτύου

Η δαπάνη του έργου αυτού πιθανότατα θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

200.000 ευρώ

2. Επούλωση λάκκων

20.000 ευρώ

3. Κατασκευή πεζοδρομίων, αντιολισθητικός τάπητας οδού Στρατή Καρρά

200.000 ευρώ

4. Διαπλάτυνση οδού Βωμού Διονύσου

50.000 ευρώ

5. Κατασκευή οδού Βοσπόρου προς υδραγωγείο

20.000 ευρώ

Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΑ

1. Βρεφονηπιακός Σταθμός (ενδεικτικός προϋπολογισμός)

Η δαπάνη του έργου αυτού προβλέπεται από δωρεά Μαρίας χήρας Πάρη Κουκουτσέα

1.000 ευρώ

2. Διδακτήριο μέσης εκπαίδευσης (ενδεικτικός προϋπολογισμός)

Το έργο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί από τον ΟΣΚ ή με προγραμματική σύμβαση

1.000 ευρώ

3. Κλειστό Γυμναστήριο (ενδεικτικός προϋπολογισμός)

Το έργο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί από τον ΟΣΚ ή με προγραμματική σύμβαση

1.000 ευρώ

4. Κοιμητηριακός Ναός (ενδεικτικός προϋπολογισμός)

Η δαπάνη του έργου αυτού προβλέπεται από δωρεά Μαρίας χήρας Πάρη Κουκουτσέα

1.000 ευρώ

5. Συντήρηση σχολικού κτιρίου

50.000 ευρώ

6. Εξωραϊσμός, βελτίωση υπογέιου Γυμνασίου-Λυκείου

50.000 ευρώ

7. Κοινοτικό Εντευκτήριο

150.000 ευρώ

Δ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1. Πάρκο Γλυπτικής

100.000 ευρώ

2. Κατασκευή στίβου

200.000 ευρώ

3. Διαμόρφωση, εξοπλισμός χώρου αθλοπαιδιών στην Αναγέννηση

50.000 ευρώ

4. Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Αναγέννησης

20.000 ευρώ

5. Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων

20.000 ευρώ

6. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

20.000 ευρώ

7. Κατασκευή πλατειών στο Διόνυσο

Το έργο αυτό θα προταθεί να χρηματοδοτηθεί

2.800.000 ευρώ

8. Αποψίλωση κοινοχρήστων (από χρηματοδότηση Πολιτικής Προστασίας)

20.000 ευρώ

9. Διαμόρφωση περιβάλλοντος κοινοχρήστου χώρου Αγίου Γεωργίου Χιοπολίτη (ενδεικτικός προϋπολογισμός)

Το έργο αυτό προβλέπεται να εκτελεστεί από τη Θ.Ε.Α.C.Y.

1.000 ευρώ

Ε. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1. Κατασκευή οδών (από δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)

1.500.000 ευρώ

2. Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου

302.675 ευρώ

3. Επέκταση δικτύου ύδρευσης που σήμερα υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης

(χρηματοδότηση από το Γ ΚΠΣ)

914.671,57 ευρώ

4. Διάνοιξη γεώτρησης στη θέση Τρία Πεύκα

80.711,01 ευρώ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο