Γρήγορη Περιήγηση

26-02-24 - 19:04
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και παρατηρήσεων επί των κτημ/κων διαγραμμάτων και πινάκων των προς πολεοδόμηση περιοχών επέκτασης Α κατοικίας εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Κρυονερίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/07/2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΤΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων των προς πολεοδόμηση περιοχών επέκτασης Α΄ κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου να προσέλθουν στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου (Πλατεία Μ. Ασίας 49 – Κρυονέρι, Υπεύθυνος κ. Δ. Παπαδοκοτσώλης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10/07/2012 έως 25/07/2012 , προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την παραγρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β΄ 25.11.1994) Υπουργικής απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτημ/κών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητο τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων, όπως αυτά συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών. Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 93027/7188/15.11.94 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877Β΄/ 25.11.94) είναι : 1. Φωτοαντίγραφα ( μη επικυρωμένα ) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα. 2. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας. 3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών , σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82 . Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η προθεσμία δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 162Α΄/3.10.94 ) η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του παραπάνω Νόμου για την ιδιοκτησία.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο