Γρήγορη Περιήγηση

13-07-24 - 15:54
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/09/2012

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή ανέργων, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα Προγράμματα Εκτέλεσης με Αυτεπιστασία, διάρκειας πέντε (5) μηνών ή εκατόν τριάντα πέντε (135) ημερομισθίων. Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http:-ait2.oaed.gr έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να επιλέξουν έως και τρεις φορείς (Δήμους, Νομικά Πρόσωπα, κτλ.) που επιθυμούν να απασχοληθούν και μόνο μία από ακόλουθες ειδικότητες πρόσληψης: 1.      Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος 2.      Δ.Ε. Οδηγός 3.      Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος 4.      Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής 5.      Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς 6.      Δ.Ε. Υδραυλικός 7.      Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων 8.      Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει τους υποψηφίους σε έναν ενιαίο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, κατά αλφαβητική σειρά. Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται από τον εν λόγω Πίνακα, με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας, ύστερα από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ. Ο Δήμος Διονύσου θα παρέχει υποστήριξη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σε όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 213 2030600/ 213 2030620 και να απευθύνεστε στο Γραφείο Δημάρχου έως και την καταληκτική ημερομηνία, στις 29 Φεβρουαρίου 2012. Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμπληρώνετε τα πεδία των προσωπικών σας στοιχείων όπως εμφανίζονται στο Δελτίο Ανεργίας. Ο «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» που εμφανίζεται σαν «Αριθμός Συναλλασσομένου» στο κάτω μέρος του Δελτίου Ανεργίας, πρέπει να εισάγεται σαν καθαρός αριθμός δίχως τους αστερίσκους που εμφανίζονται στην αρχή και στο τέλος του. Επίσης συμπληρώνετε τα κριτήρια κατάταξης, την ειδικότητα και μέχρι τρεις φορείς προτίμησης και επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Συμφωνώ» της Υπεύθυνης Δήλωσης. Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τον κωδικό ασφαλείας (Captcha) και επιλέγετε το πεδίο «Υποβολή». Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης σχετικά μηνύματα λάθους (με κόκκινο χρώμα) που σας καθοδηγούν να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρις ότου τα καταχωρηθέντα στοιχεία της αίτησής σας να συμπληρωθούν σωστά. Κατόπιν το σύστημα συγκρίνει τα πεδία «ΑΦΜ» και «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» της αίτησης με τα αντίστοιχα πεδία που είχαν δηλωθεί από τον άνεργο κατά την αρχική του εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αν η σύγκριση αυτή είναι ανεπιτυχής, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης μήνυμα λάθους (σε μαύρο χρώμα). Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος πρέπει να προσέλθει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (29-02-2012) στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) προκειμένου να διορθώσει/ταυτοποιήσει τα στοιχεία αυτά, ώστε κατόπιν να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής του. Αφού ολοκληρωθεί η ορθή υποβολή της αίτησης, το σύστημα εμφανίζει στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης (σε μαύρο χρώμα) τον αριθμό πρωτοκόλλου της, τους μήνες ανεργίας του αιτούντα και τους μήνες ανεργίας της συζύγου του (αν υπάρχουν). Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας με τον αριθμό πρωτοκόλλου της, επιλέγοντας Αρχείο (File) και στη συνέχεια Εκτύπωση (Print) από το Menu του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε ή σε αντίθετη περίπτωση καταγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας. Η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα μόνον όταν εμφανιστεί στο πάνω μέρος της σελίδας της αίτησης ο αριθμός πρωτοκόλλου της. Σας επισημαίνουμε πως στην πρόσκληση προβλέπεται η «Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως και τις 29 - 02 – 2012». Συνημμένo ολόκληρο το κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/2/2012

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο