Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 06:14
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και κοπής υψηλών-επικίνδυνων δένδρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/06/2018

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και κοπής υψηλών-επικίνδυνων δένδρων Συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 72.974,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% -  
(CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--ΑΔΑΜ:18REQ003085375

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο