Γρήγορη Περιήγηση

26-02-24 - 19:05
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

1) Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
 Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
1) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
2) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
3) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
2) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
3) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
4) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
5) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..


2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί από το Δήμαρχο Διονύσου ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωτάκης και μέλη οι Αντιδήμαρχοι Στέφανος Κριεμάδης και Δημήτρης Ράικος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΡΙΕΜΆΔΗΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΧΡΉΣΤΟΣ «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΚΑΤΣΊΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΊΑ «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΠΈΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΉ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΊΔΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΚΟΥΡΙΔΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ « ΕΥ ΠΟΛΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΔΗΜΟΤΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΌΝΥΣΟ»
ΦΏΤΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ « ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ»

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ). « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ« ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ). « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. « ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ»
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ« ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ« ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. « ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. « ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. « ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ. « ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. « Ευ Πολις Συνεργασία Δημοτών για το Διόνυσο»
ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. « Ευ Πολις Συνεργασία Δημοτών για το Διόνυσο»
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ. « Ευ Πολις Συνεργασία Δημοτών για το Διόνυσο»
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ). « Ευ Πολις Συνεργασία Δημοτών για το Διόνυσο»
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ« Ευ Πολις Συνεργασία Δημοτών για το Διόνυσο»
18/12/2023
12η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διαβάστε Περισσότερα
30/10/2023
11η/23 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διαβάστε Περισσότερα
20/09/2023
10η/2023 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διαβάστε Περισσότερα
14/09/2023
9η/23 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διαβάστε Περισσότερα
18/08/2023
8η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διαβάστε Περισσότερα
14/07/2023
7η/23 Τακτική Συνεδρίαση ΕΠΖ Διαβάστε Περισσότερα
30/06/2023
6η/23 Τακτική Συνεδρίαση ΕΠΖ Διαβάστε Περισσότερα
09/06/2023
5η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διαβάστε Περισσότερα
30/05/2023
4η/2023 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση ΕΠΖ Διαβάστε Περισσότερα
28/04/2023
3η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διαβάστε Περισσότερα
Περισσότερα
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο