Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
04-12-23 - 15:32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλούνται και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΦΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ dimarxos@dionysos.gr 2132030614
Φωτάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών fotakis@dionysos.gr 2132139950
Κριεμάδης Στέφανος Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης kriemadis@ dionysos.gr 2132140114
Τσουδερός Ιωάννης Αντιδήμαρχος Οικονομικών Πόρων - Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας tsoyderos@dionysos.gr 2132030602
Ράικος Δημήτριος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών raikos@dionysos.gr 2132030605
Κόκκαλης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου kokkalis@dionysos.gr 2108144450 (εσωτ. 209)
Κατσίγιαννη Σοφία Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ισότητας, και Τουριστικής Ανάπτυξης ddionkatsigianni@gmail.com 2108142972
Τσιλιγκίρη Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του Πολίτη tsiligiris@dionysos.gr 2108144450
Πέππας Χρήστος Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Νεολαίας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας peppas@dionysos.gr 2108142972
Κριεμάδη Γεωργία Θ. Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού ddionkriemadi@gmail.com 2108142972
Για θέματα του ν. 3854/2007 συμμετέχουν και οι:
ΔΣ κ.κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Πανάγος Παναγιώτης αναπληρωμένοι από τους κ.κ. Κλήμη
Νικόλαο και Παντέλεογλου Τεύκρο αντίστοιχα. (ΑΔΣ 388/2019)
24/09/2014
9η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2012 Διαβάστε Περισσότερα
24/09/2014
8η συνεδρίαση ΕΕ 2012 Διαβάστε Περισσότερα
24/09/2014
6η συνεδρίαση ΕΕ 2012 Διαβάστε Περισσότερα
07/08/2014
4η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014 Διαβάστε Περισσότερα
07/08/2014
4η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014 Διαβάστε Περισσότερα
20/03/2014
3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014 Διαβάστε Περισσότερα
20/03/2014
3η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014 Διαβάστε Περισσότερα
18/03/2014
1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014 Διαβάστε Περισσότερα
18/03/2014
1η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2014 Διαβάστε Περισσότερα
18/12/2013
15η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2013 Διαβάστε Περισσότερα
Περισσότερα
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο