Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 20:12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Στον Δήμο Διονύσου το πρώτο πιλοτικό Κέντρο Διαλογής και Ταξινόμησης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “LIFE RE-WEEE”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/05/2017

Πρωτοπόρος ο Δήμος Διονύσου στη νέα βιώσιμη εναλλακτική προσέγγιση για την πρόληψη δημιουργίας απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπέβαλε εμπρόθεσμα, από κοινού με τον Δήμο Κηφισιάς και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πλήρη πρόταση για τη δημιουργία του πρώτου πιλοτικού Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σε στρατόπεδο στα όρια του δήμου Διονύσου, αξιολογήθηκε επιτυχώς και εισήλθε στη δεύτερη φάση της διαδικασίας. Η θετική αξιολόγηση της πρότασης, με project manager του φακέλου την ειδική σύμβουλο του Δημάρχου Διονύσου κα Σ. Ευστρατίου, πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Πράσινου Ταμείου και ανακοινώθηκε την Τρίτη 30 Μαΐου 2017. Το Re-Weee, χρηματοδοτείται κατά 60% από ευρωπαϊκά κονδύλια και έχει συνδικαιούχους τους σημαντικότερους φορείς ανακύκλωσης στη χώρα. Αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που πετιούνται, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός εκείνων που γίνονται απόβλητα και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης, ένα στην Περιφέρεια Αττικής και ένα στην Κεντρική Μακεδονία. Βασική δραστηριότητα των ΚΔΤ θα είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παράλληλα θα λειτουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα για τη δωρεά και ανταλλαγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην όλη προσπάθεια θα συμμετέχουν όχι μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.Το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του. Η λειτουργία του πιλοτικού Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμου Διονύσου θα συμβάλει στα εξής αναμενόμενα αποτελέσματα: • Ανάπτυξη Πανευρωπαϊκής πλατφόρμας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και εργαλεία για τη μέτρηση επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση τους. • Ακριβής χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα, η οποία σήμερα βασίζεται κυρίως σε άτυπες, μικρής κλίμακας ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. • Ανάπτυξη προδιαγραφών, τεχνικών απαιτήσεων και Οδηγών με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για το σύνολο της διαδικασίας «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ». • Ενδεχόμενη συμβολή στην τροποποίηση της νέας οδηγίας για τα ΑΗΗΕ και της εθνικής νομοθεσίας. • Ανάπτυξη εργαλείων για την προώθηση της πρόληψης παραγωγής των ΑΗΗΕ σε επίπεδο καταναλωτή, μέσα από την αύξηση της ευαισθητοποίησης. • Προώθηση κουλτούρας πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ, με βάση τα social media και άλλες ελκυστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα Φόρουμ Διαβούλευσης, το οποίο θα εξετάζει, θα αναλύει και θα προωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Έργου θέματα σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας ΑΗΗΕ, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την παρακολούθησή τους. Στο Φόρουμ θα συμμετέχουν οργανισμοί, φορείς και παράγοντες στην Ελλάδα που σχετίζονται με τα ΑΗΗΕ. Με την υλοποίηση του πιλοτικού έργου επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη: • Προσφέρουμε στην Πατρίδα, μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή ενός πρωτοπόρου προγράμματος ανακύκλωσης στην Ελλάδα. • Συνεισφέρουμε ως Δήμος όσο λίγοι στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε όλοι και όλες μας. • Στηρίζουμε συνδημότες μας που έχουν δυσκολία να αγοράσουν νέες συσκευές, δίνοντας τους τη δυνατότητα να προμηθευτούν καλής ποιότητας μεταχειρισμένες συσκευές. O Δήμαρχος Διονύσου κ. Διονύσης Ζαμάνης δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ περήφανοι που σε ένα σημαντικό, πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης ο Δήμος Διονύσου από κοινού με τον Δήμο Κηφισιάς πετύχαμε να καταθέσουμε εμπρόθεσμα μία πλήρη πρόταση και να αξιολογηθούμε επιτυχώς, μόνο εμείς ανάμεσα σε όλους τους δήμους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Θέλω να ευχαριστήσω τον δημοτικό σύμβουλο και π. αντιδήμαρχο κ. Π. Τσούκα για την πολύτιμη συμβολή του στην επιτυχία της όλης προσπάθειας. Τα οφέλη για τον Δήμο και τους δημότες θα είναι πάρα πολλά».

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο