Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 19:54
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/11/2015

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.
 

1)Ρύθμιση Ν.4321/2015 (100 Δόσεις)

     1)Οι  ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν ρυθμιστεί βάσει του Ν.4321/2015 επιβαρύνονται, πλέον,με επιτόκιο 5,05% ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής,  βάσει Ν.4336/2015.
Το επιτόκιο ισχύει για τις εναπομείνασες δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 15/10/2015 και μέχρι την λήξη της ρύθμισης.
Νέο δοσολόγιο με, τις προσαρμοσμένες στο παραπάνω επιτόκιο  δόσεις,καθώς επίσης και  κωδικό (ηλεκτρονικής) πληρωμής τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείται για την εξόφλησή τους θα λάβετε το αμέσως επόμενο διάστημα.
 

Εξαίρεση (με προϋποθέσεις):

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ δύνανται να εξαιρεθούν  από την επιβάρυνση του ανωτέρω επιτοκίου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β. η  αστική ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000,00 ευρώ και

γ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.
 

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις , προκειμένου να εξαιρεθούν από την επιβάρυνση του επιτοκίου, να προσκομίσουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α)Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου φορ. έτους 2014).
β)Εκκαθαριστικό  Ε.Ν.Φ.Ι.Α.(Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013 έτους  2015).
 

      2)Προστίθεται  νέος λόγος απώλειας της ρύθμισης. Η ρύθμιση απόλλυται και στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή υπαγάγει σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του, έως 18/11/2015.
 

 

2)Πάγια Τμηματική Καταβολή

Επιπλέον, σύμφωνα με τις  περιπτ. Β' και γ'  της παρ. 10 της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 ( φεκ 94/14,082015 τεύχος Α') από τις 15/10/2015 το επιτόκιο διακανονισμού της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν.4152/13)  μειώνεται από 8,05% σε 5,05%.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο