Γρήγορη Περιήγηση

20-07-24 - 06:41
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικου του Δήμου Διονύσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 371/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της εν θέματι προμήθειας, όπως αυτά προσδιορίζονται με την υπ’ αριθ.30/2015 μελέτη. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο