Γρήγορη Περιήγηση

20-07-24 - 06:57
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας *Προϋπολογισμού 16.229,40 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/08/2016

Προκηρύσσουμε Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 211/2016 ΑΟΕ προϋπολογισμού δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρω και σαράντα λεπτών (16.229,40€) με κριτήριο κατακύρωσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» για την ανάθεση της «Προμήθειας Ειδών Πολιτικής Προστασίας»

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο