Γρήγορη Περιήγηση

12-04-24 - 16:50
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσληψη προσωπικού 3 ατόμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/12/2012

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στην Άνοιξη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : α) «Κοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης στα μέλη των Παραρτημάτων των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ», β) «Φυσικοθεραπευτικής στήριξης των μελών των Παραρτημάτων των ΚΑΠΗ» και γ) «Υπηρεσίας καθαριότητας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο