Γρήγορη Περιήγηση

23-06-24 - 00:48
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιμου Νερού»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/11/2016

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 206/11.07.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  , πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την συντήρηση τεσσάρων ψυκτών νερού που βρίσκονται εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού 850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ   και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω υπηρεσία.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 18/11/2016 , (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο