Γρήγορη Περιήγηση

18-07-24 - 14:13
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την Συντήρηση Ψυκτών Πόσιμου Νερού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/12/2015

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 53/10.03.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την συντήρηση τεσσάρων ψυκτών νερού που βρίσκονται εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού 1.095,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω υπηρεσία. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 03/12/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο