Γρήγορη Περιήγηση

18-07-24 - 14:39
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την Προμήθεια Χιονοαλυσίδων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/12/2015

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 300/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια «Χιονοαλυσίδων » ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.959,38€ συμπ/νου ΦΠΑ Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια . Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 4/12/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο