Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 19:26
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσιών αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2016

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 108/12-4-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.575,40€ συμπ/νου ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια . Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τετάρτη 20/4/2016, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο