Γρήγορη Περιήγηση

24-04-24 - 07:07
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2012

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 441 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης προμήθειας για «την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ » και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο