Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 05:11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή καρτών «Κάρτας Δημότη»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/04/2016

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 102/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή καρτών στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Κάρτας Δημότη» προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο