Γρήγορη Περιήγηση

21-06-24 - 00:41
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας «Προελέγχου μελέτης για την ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών του Δ. Διονύσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/04/2015

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 77/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την εν θέματι αναφερόμενη παροχή υπηρεσίας προϋπολογισμού 1.119,30€ συμπ/νου ΦΠΑ και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω υπηρεσία. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 17/04/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ). Η Αντιδήμαρχος Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα Συν. : α)Η υπ’ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο