Γρήγορη Περιήγηση

22-05-24 - 08:46
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Πρόσκληση για την «Εκτέλεση σωληνουργικών (υδραυλικών) εργασιών στην δεξαμενή πόσιμου ύδατος Αγ. Δημητρίου στση Δημοτική Κοινότητα Ανοιξης του Δήμου Διονύσου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2012

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθμ. 437/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης «Εκτέλεση σωληνουργικών (υδραυλικών) εργασιών στην δεξαμενή πόσιμου ύδατος Αγ. Δημητρίου στση Δημοτική Κοινότητα Ανοιξης του Δήμου Διονύσου» και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω εργασία. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 31/12/2012, και μέχρι ώρα 11:00πμ). Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ανάπτυξης, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Νικόλαος Πέππας

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο