Γρήγορη Περιήγηση

21-06-24 - 02:01
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προσλήψεις 100 ατόμων μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/09/2012

Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με την «ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 100 ατόμων για πέντε μήνες με στόχο την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ομίλου www.elix.org.gr στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.elix.org.gr) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία του δικαιούχου στη διεύθυνση: Βερανζέρου 15,Τ.Κ. 10677,Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα και πραγματοποιείται: Α) είτε αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δικαιούχου Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, απευθύνοντάς την στην ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (για Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), υπόψιν Κας Σαράντη Γεωργίας. Ημέρες υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 20/08/2012 μέχρι και την Τετάρτη 29/08/2012 και ώρες 11.00 πμ – 17.00 μμ (εκτός Σαββατοκύριακου) Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3814629 - επιλογή «Λογιστήριο & Προγράμματα ΕΣΠΑ»

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο