Γρήγορη Περιήγηση

18-07-24 - 13:59
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2016

ΘΕΜΑ  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΆΚΩΝ  »

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.984,60€  έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρω και  εξήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο