Γρήγορη Περιήγηση

20-07-24 - 07:10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 396/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση : «Προμήθειας και τοποθέτησης σιδερένιων κάγκελων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου » και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια , σύμφωνα με τους όρους της από 14.11.2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο