Γρήγορη Περιήγηση

20-07-24 - 07:31
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ_ ΟΜΑΔΑ Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/01/2016

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 386 /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των ειδών «ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια τους, σύμφωνα με τους όρους της 14/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 389 /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο των ειδών «Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων» στη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια τους, σύμφωνα με τους όρους της 6/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο