Γρήγορη Περιήγηση

29-05-24 - 14:30
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ,ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/12/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ,ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ )            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   ΑΔΑΜ: 17REQ002404290                                                                                   CPV: 64110000-0 -Ταχυδρομικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο