Γρήγορη Περιήγηση

20-07-24 - 06:16
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/10/2017

Προμήθεια με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής  άποψης προσφορά , αποκλειστικά βάσει τιμής

" Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου"   Συνολικής προϋπολογιζόμενης  αξίας 13.888,00€  (CPV) : . 24327330-4  - ΑΔΑΜ: 17REQ002103481 2017-10-17 

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο