Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 04:58
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκενώσεων Βόθρων, Απεντόμωση, Μυοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/02/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσσει ότι την 12 η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη , και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου-Aγ. Στέφανος, ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την Προμήθεια «Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκενώσεων Βόθρων, Απεντόμωση, Μυοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» προϋπολογισμού (14.377,47) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) , 2286/95 και Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό , δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Αντίγραφα της διακήρυξης , της μελέτης και πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή(τηλέφωνο 2132030638, 623 ) http:-www.dionysos.gr

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο