Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 19:43
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζόμενους του Δήμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/02/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσσει ότι την 19 η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη , και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου-Aγ. Στέφανος, ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»προϋπολογισμού (42.956.16) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) , 2286/95 και Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό , δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Αντίγραφα της διακήρυξης , της μελέτης και πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή(τηλέφωνο 2132030638, 623 ) http:-www.dionysos.gr

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο