Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 20:10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προμήθεια Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Ομβρίων Λ. Σταμάτας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 314/2015 ΑOE προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ένα ευρώ (11.931,00€ ) με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με την 29/2015 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τις παρούσης.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο