Γρήγορη Περιήγηση

19-07-24 - 18:13
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προμήθεια υλικών και εργαλείων υδραυλικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/02/2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 388/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο των ειδών της ομάδας Η: «ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ». Η έγκριση της διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τους όρους της 22/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο