Γρήγορη Περιήγηση

19-07-24 - 18:25
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/11/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 276/2015 ΑΟΕ προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.499,96€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο