Γρήγορη Περιήγηση

24-04-24 - 05:12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη, Σας γνωρίζουμε ότι την περίοδο αυτή στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, εκτελείται το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 6.304.202,00 € με Φ.Π.Α. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων της Δ. Κ. Δροσιάς του Δ. Διονύσου. Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» - Θεματική Προτεραιότητα «Επεξεργασία Νερού (Λύματα)» - του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με χρηματοδότηση του συνόλου του έργου από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής κατόπιν προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε με τον πρώην Δήμο Δροσιάς. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε, κατόπιν διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, η εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 51,57%. Την 04-04-2011 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 3.103.668,18 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) μεταξύ του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΔΕΚΕ Περιφ. Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρεία «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» για την ανάθεση του έργου. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι 24 μήνες. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 40% του έργου, κυρίως σε περιοχές γαιώδους εδάφους και έχει απορροφηθεί ποσό περίπου 1.130.000,00 € με ΦΠΑ. Το υπόλοιπο έργο είναι σε βραχώδες έδαφος. Ο ανάδοχος ενώ ξεκίνησε με γρήγορους ρυθμούς την εκτέλεση του έργου, τον τελευταίο μήνα έχει πλήρως εξαφανιστεί. Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με την επιβλέπουσα του έργου, ενημερωθήκαμε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν και κυρίως η κάλυψη με ασφαλτικό υλικό τμημάτων των οδών όπου κατασκευάσθηκε το δίκτυο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, όταν εισπραχθεί ο επόμενος λογαριασμός. Παρόλο που την 28/11/2011 πληρώθηκαν στον ανάδοχο δύο λογαριασμοί ποσού περίπου 480.000,00 €, ακόμα δεν έχει εκτελεστεί καμιά εργασία. Η ανωτέρω κατάσταση σε συνδυασμό με την τοπική απομάκρυνση του υλικού της επίχωσης του ορύγματος (3Α) λόγω βροχοπτώσεων, έχει ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι γεμάτοι λακκούβες με κίνδυνο υλικών ζημιών και ατυχημάτων και σφοδρής όχλησης των παρόδιων κατοίκων από τη λάσπη και τη σκόνη, που δικαιολογημένα εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, θεωρώντας ως υπαίτιο της κατάστασης αυτής το Δήμο μας. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με διάχυτες πληροφορίες στο περιβάλλον της Δροσιάς σχετικά με τη φερεγγυότητας του αναδόχου, αφού πολλοί από τους συνεργάτες του στο έργο, δεν έχουν εξοφληθεί για τις εργασίες που έχουν εκτελέσει, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος να μην περατωθεί το έργο. Επίσης σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος μας σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έχει ξεκινήσει διαδικασία, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο, προκειμένου να κατασκευάσει και τις εξωτερικές διακλαδώσεις, (συνδέσεις των ακινήτων) με το υπό κατασκευή δίκτυο της Δροσιάς. Θεωρούμε ότι πλέον και αυτό δεν θα είναι εφικτό και πλέον εμπλέκεται περισσότερο η κατάσταση, διότι δεν θα μπορεί να εκτελεστεί ξεχωριστό έργο, πριν αποπερατωθεί και παραληφθεί αυτό που κατασκευάζεται σήμερα. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής παρακαλούμε: Α. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο ανάδοχος να ασφαλτοστρώσει όλα τα τμήματα των οδών που έχουν καλυφθεί με 3Α, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Β. Να γίνει συνάντηση στο γραφείο του κου Αντιπεριφερειάρχη το συντομότερο δυνατόν με τους αρμόδιους της Υπηρεσίας σας και του Δήμου μας, παρουσία και του αναδόχου προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Με εκτίμηση Ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο