Γρήγορη Περιήγηση

16-06-24 - 18:37
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Παροχή υπηρεσιών «Πλύσιμο και Καθαρισμός Μεταφορικών Μέσων»Συνολικού Προϋπολογισμού 9.999,90 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/04/2016

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 20/7-3-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Πλύσιμο και Καθαρισμός Μεταφορικών Μέσων» και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της 11/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο