Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 04:18
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2016» συνολικού προϋπολογισμού 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/03/2016

Δ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δ ΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ Ν ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩ Ν & ΑΘΛΗΤΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP Δ ΙΟΝΥΣΟΥ 2016»ΤΟΥ Ν.Π.Δ .Δ . «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ»Δ .Δ ΙΟΝΥΣΟΥ» Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp ιονύσου 2016» συνολικής προεκτιμούμενης αμοιβής 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο