Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 20:17
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γ.Καλαφατέλης συμμετέχει στο ιδρυτικό Δ.Σ. του νέου καινοτόμου φορέα για το περιβάλλον CLIMATTICA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/11/2021

Ο Δήμος Διονύσου συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της νέας Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Δήμων και Περιφερειών CLIMATTICA», ενός καινοτόμου Δικτύου ΟΤΑ για το περιβάλλον με τη συμμετοχή 26 Δήμων και Περιφερειών της χώρας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρώτης ιδρυτικής συνεδρίασης του νέου φορέα, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης θα συμμετέχει στο πρώτο Δ.Σ., μετά από ομόφωνη αποδοχή  της πρότασης του Προεδρεύοντος Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, στον οποίο ανήκει η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του CLIMATTICA.

Τι είναι το  CLIMATTICA

To  CLIMATTICA είναι ένα πολυσυμμετοχικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια διαδραστική πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών των δυνητικών εταίρων, που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Είναι ένας ολοκληρωμένος «φορέας-ομπρέλα», με εγγεγραμμένα συνδρομητικά μέλη, που αναλαμβάνει ενιαίες και ολοκληρωμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες και δράσεις και υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης αλλά και σε δράσεις που υπάγονται στις ευρύτερες θεματικές της κυκλικής οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου Δικτύου θα αποτελέσει ένα κέντρο δημόσιας διαβούλευσης, ενισχύοντας έναν διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων: ΟΤΑ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών, φορείς ιδιωτικού-δημόσιου τομέα και εμπειρογνώμονες.

Μεταξύ άλλων, θα παρέχει συμβουλευτική, επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη στα μέλη του για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής που θα καταθέτει στους αρμόδιους φορείς σε όλα τα επίπεδα, θα προωθεί καινοτόμες συμπράξεις μεταξύ φορέων και θα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Θα προωθήσει καινοτόμες βιώσιμες τεχνολογίες στην καθαρή ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, προτεραιότητες που ευκρινώς τίθενται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα εστιάσει στην κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια των  φυσικών πόρων, και να περιοριστούν τα απόβλητα, δημιουργώντας ένα νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης.

[script-63d1657eadcab]

Gallery

© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο