Γρήγορη Περιήγηση

15-06-24 - 17:51
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή Δηλώσεων Οικοπέδων & Κτισμάτων για την εκκαθάριση τυχών οφειλών ΤΑΠ κατόπιν κατάθεσης εγγύησης 3 ‰ επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/07/2022

Επισυνάπτονται:

1) Σχετικές Οδηγίες σχετικά με την υποβολή Δηλώσεων Οικοπέδων & Κτισμάτων για την εκκαθάριση τυχών οφειλών ΤΑΠ κατόπιν κατάθεσης εγγύησης 3 ‰ επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

2) Στοιχεία του λογαριασμού του Δήμου Διονύσου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο καταθετήριο, θα πρέπει να αναγραφεί υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, το ΑΦΜ του και η ένδειξη: ΤΑΠ 3%ο

Σας επισημαίνουμε ακόμη τα εξής:

- Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής, τον επικαρπωτή ή νομέα.
- Οι νέοι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον Δήμο την απόκτησή του εντός διμήνου, υποβάλλοντας αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς, ή συμπληρώνοντας την αίτηση γνωστοποίησης νέων ιδιοκτητών.
- Σε περίπτωση μη υποβολής, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

αρχεία

3 της χιλίοις 1
Κατεβάστε το αρχείο
Τραπεζικός Λογαριασμός Δήμου Διονύσου 170 1
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]

Gallery

© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο