Γρήγορη Περιήγηση

19-04-24 - 13:00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής :

· Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευσης, τηλέφωνο, αποχέτευση, αγορά αναλωσίμων κ.λπ.)
· Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων.
· Η αποκατάσταση φθορών, ζημιών, επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων των αντίστοιχων σχολείων.
· Η αμοιβή καθαριστριών.
· Η διαχείριση εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
· Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
· Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Κάθε Σχολική Επιτροπή είναι υπεύθυνη, εκτός από την κατανομή των χρημάτων στις σχολικές μονάδες, και για την εξασφάλιση ενιαίων διαδικασιών για τις προμήθειες.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας

Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.
Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε: ο Διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Κάθε σχολική μονάδα, για να διαχειρίζεται τα χρήματα που λαμβάνει από τη Σχολική Επιτροπή, ανοίγει έναν τραπεζικό λογαριασμό. Το λογαριασμό χειρίζεται το Σχολικό Συμβούλιο δηλαδή μια τριμελής ομάδα που αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών και εκπρόσωπο των γονέων.
Το Σχολικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τα λειτουργικά (πετρέλαιο, φως, νερό κτλ) και μικρές εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση σπασμένου τζαμιού). Μεγάλα έργα συντήρησης (π.χ. ανακατασκευή αίθουσας, διαμόρφωση εξωτερικού χώρου κτλ) χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Δήμων.

Έσοδα Σχολικής Επιτροπής

Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται:
· Από τις επιχορηγήσεις των δήμων,
· Από προσόδους της σχολικής περιουσίας,
· Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
· Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
· Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Για κάθε εισπραττόμενο υπέρ των Σχολικών Επιτροπών έσοδο εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης (στέλεχος, απόκομμα και πρωτότυπο).
Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών δίνεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή κατανέμει τους πόρους σε κάθε σχολική μονάδα, βάσει ενός μαθηματικού τύπου που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των μαθητών και των αιθουσών, την παλαιότητα του σχολικού κτηρίου και άλλες παραμέτρους.

Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου ορίζεται η κα. Δακτυλίδη Ιωάννα.
Αντιπρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου ορίζει τον κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος.

Τα μέλη του ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου :
03/10/2021
Πρόσκληση 16.2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Διαβάστε Περισσότερα
16/09/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα από 20 έως και 24/9 Διαβάστε Περισσότερα
16/09/2021
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/9/2021 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15.2021 Διαβάστε Περισσότερα
27/07/2021
Πρόσκληση 11.2021 Τακτικής Συνεδρίασης Διαβάστε Περισσότερα
07/07/2021
Πρόσκληση 10.2021 Τακτικής Συνεδρίασης Διαβάστε Περισσότερα
17/05/2021
Πρόσκληση 8.2021 Τακτικής Συνεδρίασης Διαβάστε Περισσότερα
11/05/2021
Πρόσκληση 7.2021 Τακτικής Συνεδρίασης Διαβάστε Περισσότερα
22/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Διαβάστε Περισσότερα
20/04/2021
Πρόσκληση 5.2021 Τακτική Συνεδρίαση Διαβάστε Περισσότερα
05/04/2021
Πρόσκληση 4.2021 Τακτική Συνεδρίαση Διαβάστε Περισσότερα
Περισσότερα
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο