Γρήγορη Περιήγηση

26-02-24 - 20:33
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Μάιος 2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/01/2011

Aποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 31ης-5-2006 Έγκριση μελέτης ΤΥΔΚ Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος Το Κ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την 102/06 μελέτη της ΤΥΔΚ για το έργο Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος , προϋπολογισμού δαπάνης 217.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19%. Έγκριση μελέτης ΤΥΔΚ Διαπλάτυνση οδού Βωμού Διονύσου Το Κ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την 138/06 μελέτη της ΤΥΔΚ για το έργο Διαπλάτυνση της οδού Βωμού Διονύσου , προϋπολογισμού δαπάνης 36.211,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19%. Έγκριση μελέτης ΤΥΔΚ Κατασκευή πεζοδρομίων και αντιολισθητικού τάπητα οδού Προμηθέως στην περιοχή Αναγέννηση Το Κ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την 151/06 μελέτη της ΤΥΔΚ για το έργο Κατασκευή πεζοδρομίων και αντιολισθητικού τάπητα οδού Προμηθέως στην περιοχή Αναγέννηση , προϋπολογισμού δαπάνης 188.616,19 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19%. Έγκριση προγράμματος αδέσποτων ζώων Το Κ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και στην παλαιότερη 50/05 απόφασή του, και αναθέτει στην εταιρεία Σύνδεσμος κτηνιάτρων μικρών ζώων Αττικής . Έγκριση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων Το Κ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει και αναθέτει στην εταιρεία Θεόδωρος Δ. Κοντορήγας την προμήθεια 15 φωτιστικών σωμάτων για το κοινόχρηστο τρίγωνο της Αναγέννησης Αθηνάς, Προμηθέως, Ανακτορίας . Ανάθεση μικροβιολογικής ανάλυσης Το Κ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει και αναθέτει στην εταιρεία Χημικά Εργαστήρια Ανδρέου τη χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερού, ως έχουν οι τιμές του έτους 2005.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο