Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 20:44
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση της «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού» του Δήμου Διονύσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού» 
του Δήμου Διονύσου με προϋπολογισμό 90.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού της υπ’αριθ. 23/2015 μελέτης.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο