Γρήγορη Περιήγηση

20-07-24 - 05:39
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση της Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού Υπόγειων Κάδων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Προμήθεια Υπηρεσίας Καθαρισμού Υπόγειων Κάδων » του Δήμου Διονύσου με προϋπολογισμό 5.904,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της υπ’αριθ. 32/2015 μελέτης. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο