Γρήγορη Περιήγηση

17-04-24 - 19:03
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/08/2011

Ο Δήμος Διονύσου, προτίθεται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων, από τα Κοινοτικά Αποθέματα σε απόρους. Προκειμένου οι δικαιούχοι (άπορα άτομα, άπορες οικογένειες) να εγγραφούν στους καταλόγους διανομής θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 28 Αυγούστου 2011 να προσέλθουν στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες (Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Κρυονερίου, Δροσιάς, Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας) με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του δικαιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης. 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαούχου. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες). 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο. 6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2010) ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αν δεν έχει παραλάβει το εκκαθαριστικό. Επίσης σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτε΄ται υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. 7. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ) που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος (βαρύ, δυσίατο, ανίατο) εφόσον υπάρχει. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα με ετήσιο ή οικογενειακό εισόδημα ως εξής: 1. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. 2. Προσαυξάνεται κατά 30% για τη σύζυγο. 3. 30% για το πρώτο παιδί και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενα παιδιά. 4. 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. 5. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. 6. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο